Optymalizacja wpłat na PFRON
§Ustawa zobowiązuje pracodawców do zatrudniania minimum 6% osób niepełnosprawnych
§Wpłata do PFRON dla pracodawcy jest karą, zatem nie jest kosztem uzyskania przychodu (PFRON = NKUP)
§Od czerwca 2018 roku kwota wpłat do PFRON wynosi 1879,18 zł miesięcznie za każdy brakujący etat

Obszary współpracy

Rekrutujemy kandydatów do pracy
stacjonarnej w siedzibie firmy oraz do pracy
zdalnej.

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Jak to robimy?

Wspólnie ustalamy możliwe obszary zatrudnienia dodatkowych zespołów pracowniczych

Przeprowadzamy rekrutację zgodnie z konkretnymi potrzebami Firm

Posiadamy własny portal rekrutacyjny tylko dla osób z niepełnosprawnością

Oferujemy wsparcie merytoryczne dysponując najlepszą kadrą specjalistów i ekspertów

Kierujemy pracą zespołów i pracowników

Nadzorujemy jakość, wydajność pracy oraz prowadzimy kadry pracowników z niepełnosprawnością

Korzyści pracy stacjonarnej

 • Nastawienie na długofalową współpracę - stały proces rekrutacji do uzyskania 6% wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością
 • Wizerunek firmy wrażliwej społecznie
 • Wymierna korzyść finansowa
 • Optymalizacja podatkowa
 • Efekty pracy zatrudnionej osoby

Praca stacjonarna

Celem naszych działań jest pozyskanie i wyselekcjonowanie osób z niepełnosprawnością pod kątem wymagań klientów oraz specyfiki stanowisk pracy w firmie.

Opis stanowiska

Tworzymy szczegółowy opis stanowiska i profil kandydata.

Weryfikacja kandydatów

Weryfikujemy kandydatów przy pomocy wywiadów kompetencyjnych, osobowościowych testów psychologicznych, testów wiedzy, wywiadów biograficznych.

Opinia specjalistów

Korzystamy z opinii psychologa i doradcy zawodowego, lekarza medycyny pracy.

Praca zdalna

Organizujemy w Firmie Dział Telepracy zatrudniający osoby niepełnosprawne w liczbie pozwalającej na całkowite zwolnienie z opłat na rzecz PFRON, przy czym:

Zlecenia w oparciu o telepracę

Osoby nie są zatrudnione bezpośrednio na terenie Państwa firmy, ale wykonują określone zlecenia dla firmy w oparciu o telepracę

Weryfikacja kandydatów

Pracownicy Działu Telepracy pracują zdalnie ze swoich miejsc zamieszkania na własnym sprzęcie komputerowym z szerokopasmowym dostępem do Internetu

Odpowiedzialność za rekrutację

Cały proces zarządzania działem pracowników od momentu rekrutacji po odbiór efektów pracy przez Państwa firmę spoczywa na nas!

Korzyści pracy zdalnej

 • Bezinwazyjne zatrudnienie (telepraca, obsługa kadrowa, zarządzania przez platformę internetową) - firma otrzymuje jedynie efekty pracy
 • Wymierna korzyść finansowa (zwolnienie z wpłat do PFRON)
 • Optymalizacja podatkowa
 • Brak dodatkowych kosztów związanych z obsługą nowych pracowników
 • Osiągnięcie korzyści finansowej w postaci efektów pracy działu Telepracy
 • Cały proces rekrutacji, stworzenia miejsca pracy czy prowadzenia dokumentacji spoczywa na nas

Przykłady pracy zdalnej

Celem naszych działań jest pozyskanie i wyselekcjonowanie
osób z niepełnosprawnością pod kątem wymagań klientów
oraz specyfiki stanowisk pracy w firmie.

Procesy biznesowe w oparciu o Virtual Call Center

Kampanie informacyjne, ankietowanie telefoniczne, telesprzedaż, umawianie spotkań handlowców, prowadzenie infolinii pracowniczej, prowadzenie BOK, mystery shopping, ankiety exit interview, sprawdzanie jakości telefonicznej obsługi klienta

Procesy biznesowe oparte na analityce

Analiza konkurencji, budowanie baz danych wg ustalonego klucza, wprowadzanie danych do systemów klienta, budowa pozytywnego wizerunku firmy w sieci, monitorowanie działań wewnętrznych w firmie, itp.

Tłumaczenie tekstów na języki obce

Tłumaczenie dokumentów firmowych na języki obce, tłumaczenie kart produktów na języki obce, tłumaczenie ofert na języki obce. Tłumaczymy na języki: angielski, niemiecki, włoski, francuski oraz rosyjski.

Wsparcie działu HR

Tworzymy zdalny dział rekrutacji składający się z osób z niepełnosprawnościami indywidualnie dostosowany do potrzeb Twojej organizacji. W zależności od specyfiki działalności posiadamy kilka wariantów.

Posiadamy własny, rozbudowany dział IT oraz odpowiednie aplikacje do realizacji różnego rodzaju zleceń przez telepracowników, tworzymy dedykowane dla pracodawcy oprogramowanie, dzięki któremu możliwe jest realizowanie dużo bardziej złożonych i spersonalizowanych do jego potrzeb procesów biznesowych.

Warunki

Zajmujemy się aktywizacją wszystkich osób niepełnosprawnych.
Zobacz jak to robimy.

Określenie obszarów współpracy

Przedstawienie potrzeb zadań dotychczas nierealizowanych

Wskazanie projektów realizowanych za pomocą firm zewnętrznych

Diagnoza możliwości realizacji zadań przez osoby niepełnosprawne

Stworzenie projektu adaptacyjnego – dopasowanie warunków pracy, szkoleń, rozwiązań IT

Wspólna akceptacja możliwych do przejęcia obszarów

Zadania OBPON

Celem naszych działań jest pozyskanie i wyselekcjonowanie
osób z niepełnosprawnością pod kątem wymagań klientów
oraz specyfiki stanowisk pracy w firmie.

OBPON

Planowanie efektywnego działania projektu

Dostarczenie optymalnego efektu pracy

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującym prawem

Zapewnienie optymalnej ilości pracowników niepełnosprawnych
(6%, zwolnienie z PFRON)

Koordynowanie projektu przez wykwalifikowanych managerów

Opieka ekspercka i szkolenia dla kadr pracodawcy

Gwarancja substytucji pracownika, zapewnienie ciągłości obsady

Kompleksowa obsługa w zakresie ewentualnych kontroli

Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Monitoring indywidualnego rozwoju – regularne badanie i opiniowanie zatrudnionych osób

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury IT potrzebnej do realizacji projektu

Planowanie efektywnego działania projektu

Aktualności PFRON

Wpłaty obowiązkowe, ulgi i zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Czytaj dalej